BİTKİLERİN GÜÇLÜ SİNERJİSİ

Karamuk (Berberis crataegina), Kekik (Origanum onites), Nane (Mentha piperita) ve Okaliptus (Eucalyptus globulus) bitkilerinin hepsi de bütünsel tıp kullanımlarında ve modern bilimsel çalışmalarda yüksek bağışıklık modüle edici etkinlik göstermiş bitkilerdir. Bu bitkilerin bir araya gelmesi, bağışıklığınızın gücünü kontrol edebileceğiniz bir sinerji oluşturdu.

İMMUNPOWER NASIL ETKİ EDER?

1. GÜÇLÜ FORMÜLASYON

Bitkiler tek yönlü etki etmezler. İçerdikleri çok sayıda etken madde ile vücutta çok çeşitli etki yaparlar ve organ ve sistemlerle uyumlu çalışırlar. İmmunpower bağışıklığınızı vücutla uyum içinde güçlendirir.

2. SİNERJİK ETKİ

Bitkiler tek başlarına bir çok fayda sağlar. Fakat uygun oranlarda yapılan farklı bitkilerden elde edilmiş formuller bir sinerji oluştururlar. İmmunpower bu sinerjinin gücünü formülünde barındırır.

3. DOĞAL İÇERİK

Vücudumuz, genetik alt yapısı gereği, tanımlayamadığı maddelerden bilgi ve emir almayı istemez. Ancak bitkilerden bilgi almaya, yararlı ve gerekli şeyleri kullanmaya alışmıştır. İmmunpower'ın içeriği vücudumuzun tanıdığı bitkilerden oluşur.

4. ÇOK YÖNLÜ ETKİ

Bitkiler vücudumuzu tek yönlü bir değişime zorlamaz. Vücudumuz bitkilerde bulunan etken maddeleri gerekli şekilde kullanarak kendi kendini regüle eder. İmmunpower bağışıklık için gerekli çok yönlü etkileri üretebilen bitkilerle geliştirilmiştir.

FİYAT ve SİPARİŞ

YÜKSEK GÜVENİRLİK

İmmunpower tavsiye edilen şekilde ve miktarda kullanıldığı sürece, proflaksi (önleyici) veya hastalık için kullanan binlerce insanda herhangi bir yan etki görülmemiştir.

KULLANIM ALANLARI

PROFLAKSİ (KORUYUCU)

İmmunpower koruyucu ve bağışıklık güçlendirici olarak tüm bakteriyel ve viral kaynaklı gribal enfeksiyonlar da dahil olmak üzere çok çeşitli durumlarda tedavinizi destekler.

AŞIRI AKTİF İMMUNİTE

Allerjik astım, allerjik rinit gibi allerjik enflamasyonlarda ve otoimmunite temelli tüm durumlarda tedaviye yardımcıdır.

FİYAT ve SİPARİŞ

ETKİ BAŞLANGICI VE KULLANIM SÜRESİ

ETKİ BAŞLAMA ZAMANI

Etkisi 1-2 saat içinde başlar ve önerilen dozlarda kullanıldığında kanda 8-12 saat stabil kalır.

KULLANIM SÜRESİ

İmmunitenin zayıf olduğu ve mikroorganizmalarla mücadele durumlarında semptomlar geçene kadar kullanılır (Bu süre 1 haftayı geçtiğinde doktora danışılmalıdır). Çünkü semptomlar geçtikten sonra immunite gücüne ulaşmıştır ve İmmunpower’a ihtiyaç kalmamıştır.

İmmunitenin aşırı aktif olduğu durumlarda İmmunpower tedaviye destek olarak kullanılır ve doz ve kullanım süresi doktor tarafından belirlenir.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM

ÇOCUKLAR

Günde 2 ölçek

YETİŞKİNLER

Günde 4 ölçek

Tercihen yemeklerden yarım saat sonra tok olarak kullanılması tavsiye edilir.Fakat günün her saatinde aç veya tok olarak kullanılabilir. Aç-tok kullanıma dair bir yan etki tespit edilmemiştir.

BAĞIŞIKLIĞINIZIN GÜCÜNE GÜÇ KATIN

FİYAT ve SİPARİŞ